آبزی پروران زنجانی اقدامات بهداشتی را در مزارع اعمال کنند

آبزی پروران زنجانی اقدامات بهداشتی را در مزارع اعمال کنند

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: متعاقب تغییرات آب و هوایی واحتمال وقوع بارندگی های شدید در روزهای آتی و احتمال بروز سیلاب در برخی مناطق، رعایت اقدامات بهداشتی ذیل به آبزی پروران استان به خصوص مزارع حاشیه رودخانه ها توصیه می گردد.

خرد کردن گوشت و مرغ در مغازه ها ممنوع است

خرد کردن گوشت و مرغ در مغازه ها ممنوع است

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان از ممنوعیت خرد کردن مرغ و ماهی در مغازه ها خبر داد و گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا مردم بایستی فرآورده های دامی را به صورت بسته بندی تهیه کنند.

فرا خوان به کارگیری نیروی قراردادی کار معین در دامپزشکی زنجان

فرا خوان به کارگیری نیروی قراردادی کار معین در دامپزشکی زنجان

اداره کل دامپزشکی استان زنجان در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد 2 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری مصاحبه تخصصی و طی مراحل گزینش و اداری، به صورت قرارداد کار معین (مشخص) به کارگیری نماید.

ماهی قرمز را از مراکز معتبر بخرید

ماهی قرمز را از مراکز معتبر بخرید

برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، شهروندان ماهی قرمز عید را تنها از مراکز مجاز فروش ماهی‌های زیتنی خریداری کنند.