لیست اخبار صفحه :1
دوره های آموزشی " آشنائی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری" و "نحوه احصای گلوگاههای مفسده خیز" در اداره کل دامپزشکی استان زنجان برگزار شد.
با حضور مدرسان سازمان دامپزشکی کشور در اداره کل دامپزشکی استان زنجان؛

دوره های آموزشی " آشنائی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری" و "نحوه احصای گلوگاههای مفسده خیز" در اداره کل دامپزشکی استان زنجان برگزار شد.

رییس اداره فاوا دامپزشکی زنجان اعلام کرد: دوره های آموزشی " آشنائی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری" و "نحوه احصای گلوگاههای مفسده خیز" از سری دوره‌های برنامه‌ریزی‌شده آموزشی سال 1402 مرتبط با معاونت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان در اداره کل دامپزشکی استان زنجان برگزار شد.

ثبت بیش از چهار میلیون نوبت سر واکسیناسیون دام در زنجان

ثبت بیش از چهار میلیون نوبت سر واکسیناسیون دام در زنجان

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی زنجان گفت: طی 10 ماه سالجاری چهار میلیون و چهارصدو نوزده هزار و نهصد و چهل و یک نوبت سر واکسیناسیون دام در برابر انواع بیماری‌های دام استان انجام شده است.

آموزش‌های ترویجی دامپزشکی استان زنجان به بیش از 10394 نفر از بهره برداران در 10 ماهه 1402

آموزش‌های ترویجی دامپزشکی استان زنجان به بیش از 10394 نفر از بهره برداران در 10 ماهه 1402

آموزش بهره برداران با استفاده از راهکارهای ترویجی متنوع، از فعالیت‌های جاری سازمان دامپزشکی در سطح کشور است که تأثیر بسیاری در افزایش آگاهی و ارتقای توانمندی بهره برداران در زمینه بهداشت دام و مبارزه با بیماری‌ها دارد.

لینک کوتاه