1- ضوابط و مقررات مربوط به تاسیس و بهره برداری از شعب یا شرکت های پخش دارو و واکسن چیست؟

صدور و تمدید هر نوع پروانه فعالیت مربوط به توزیع دارو و واکسن در سطح کشور به استناد "ضوابط ، مقررات و شیوه نامه پخش داروهای دامپزشکی، مواد ضدعفونی کننده، سموم و واکسن های دامپزشکی" از مقررات ملی دامپزشکی به شماره IVO/03/95 مصوب سازمان

دامپزشکی کشور و دیگر ضمایم تکمیلی و ابلاغی بعد از آن صورت می پذیرد.

2- برای تمدید پروانه ساخت دارو و مکمل چه اقداماتی باید انجام شود ؟

درخواست در فرم مربوطه همراه مستندات قید شده

نمونه برداری(دوبرابر جدول نمونه برداری نیمی از نمونه ها شاهد نگهداری می گردد)

ارسال به آزمایشگاه مرکز تشخیص همراه با مستندات

پیگیری نتیجه ازمایش و واریز وجه توسط شرکت

ارسال  نتیجه آزمایش از مرکز تشخیص به اداره کل و شرکت مرتبط ارسال مدارک با نامه اداره کل  به سازمان  شامل (1-نتیجه آزمایش مرکزتشخیص 2-تصویر پروانه ساخت 3-لیبل و روشور با مهر و امضاء مسئول فنی 4 فرم بازدید کارشناسی کارشناس اداره کل  (تغییرات در لیبل و بروشور وپروانه قید و مسئول فنی تایید نماید)

3- چه شرکت هایی می توانند متقاضی فعالیت در حوزه توزیع دارو و واکسن باشند؟

اساسنامه شرکت/واحد پخش که بر اساس قوانین جاری کشور به ثبت رسیده و توزیع داروهای دامپزشکی، مواد ضدعفونی کننده، سموم و واکسن های دامپزشکی به عنوان موضوع فعالیت در اساسنامه درج گردیده باشد.

4- چنانچه واحد بسته بندی تخم مرغ وابسته به مرغداری باشد فاصله واحد با مرغداری چقدر است؟

رعایت فاصله با مرغداری مطرح نیست.(این گونه واحد ها مجاز به دریافت تخم مرغ از سایر مرغداریها نمی باشند)

5-مراحل دریافت پروانه داروخانه ، درمانگاه ، آزمایشگاه ، مرکز مایه کوبی از اداره دارو و درمان چگونه است ؟

پاسخ به اطلاع متقاضیان محترم می رساند برای هر متقاضی در حال حال حاضر دو پروانه صادر می شود 1- پروانه تاسیس  که توسط نظام دامپزشکی صادر می شود 2- پروانه اشتغال به فعالیت که پس از صدور پروانه تاسیس توسط اداره کل دامپزشکی بصورت الکترونیکی در سامانه سرت صادر می شود

توجه نحوه صدور پروانه داروخانه : در حال حاضر هر دو  پروانه تاسیس و  فعالیت  داروخانه های دامپزشکی توسط نظام دامپزشکی استان صادر می شود و فرایند صدور آن به شرح ذیل می باشد الف ) درخواست متقاضی به شبکه دامپزشکی شهرستان

ب ) ارسال درخواست متقاضی به همراه نظر شهرستان به نظام دامپزشکی استان

ج ) امتیازبندی متقاضی توسط نظام دامپزشکی استان

د ) در صورت کسب امتیاز شهری که متقاضی جهت فعالیت انتخاب نموده است درخواست متقاضی به کمیسیون تشخیص و درمان استان ارجاع می گردد.

ذ ) در صورت موافقت کمیسیون با درخواست متقاضی ، مشارالیه به نظام دامپزشکی استان جهت تحویل مدارک و معرفی محل و صدور پروانه معرفی می گردد.

پروانه تاسیس مراکز درمانی ( بیمارستان ها ، درمانگاه ها ) ، مراکز مایه کوبی ، آزمایشگاهها طبق روند بالا ( اخذ امتیاز لازم و موافقت کمیسیون )توسط نظام دامپزشکی استان صادر می شود و پروانه اشتغال به فعالیت این مراکز توسط اداره کل دامپزشکی بصورت الکترونیک پس از صدور پروانه تاسیس و اپلود مدارک در سامانه سرت صادر می گردد .

6-دامپزشکی چه خدماتی برای جامعه انجام می دهد؟

دامپزشکی علاوه بر واکسیناسیون دامها و مبارزه با بیماریهای دامی و حفظ سرمایه دامی کشور در زمینه های متعدد دیگر نیز فعالیت می کند که از آن جمله می توان به بازرسی بهداشتی گوشت قرمز و سفید و سایر فرآورده های خام دامی، کنترل حمل و نقل دام زنده و محصولات دامی، صدور پروانه بهداشتی برای تأسیسات دامی ، کنترل واردات و صادرات دام و محصولات دامی را می توان نام برد.

7-چه بیماری های مشترکی از گوشت و شیر آلوده به انسان منتقل می شود؟

بیماری های قابل انتقال از شیر خام: سل، تب مالت، لپتوسپیروز، آنتریتهای باکتریایی و ...

بیماریهای مهم قابل انتقال از گوشت به انسان:   سل، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، بیماری های انگلی مشترک، سالمونلوز، شیگلوز و ...

8- پست های قرنطینه دامی چه کارهایی انجام می دهند؟

پست قرنطینه مرزی: نظارت بر کلیه محموله های دامی صادراتی و وارداتی کشور و بررسی کلیه مدارک صادرات یا واردات و نظارت بهداشتی بر محموله و به دنبال آن تایید یا رد آن .
پست قرنطینه بین استانی یا داخل استانی: نظارت بر تردد کلیه محموله های دامپزشکی اعم از دام و طیور زنده و فرآرده خام دامی و نظارت بهداشتی و کنترل مجوز های بهداشتی حمل ، توقیف محموله و ارجاع آن به دادگاه و اجرای رای دادگاه
لینک کوتاه