دکتر محمدباقر  حاج کاظمی

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان

دکتر محمدباقر حاج کاظمی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33016120

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

دکتر علی مردانی

معاون سلامت

دکتر علی مردانی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33016130

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

مهندس محمد فاتح مرادی

معاون توسعه مدیریت و منابع

مهندس محمد فاتح مرادی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت

شماره تماس : 33016210

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

دکتر حامد عیسی پور

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

دکتر حامد عیسی پور

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 33016242

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

دکتر بابک کفش چی

رئیس اداره تشخیص و درمان

دکتر بابک کفش چی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 33016150

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

دکتر علی نوری

سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

دکتر علی نوری

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 33016243

آدرس :

دکتر علیرضا بهروزی

کارشناس مسئول قرنطینه و امنیت زیستی

دکتر علیرضا بهروزی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 33016253

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

زهرا محمدی

ذیحساب و رئیس اداره امور مالی

زهرا محمدی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت مالی

شماره تماس : 33016223

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

دکتر علی اشرفی

رئیس اداره برنامه و بودجه

دکتر علی اشرفی

تحصیلات :

شماره تماس : 33016200

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

جمشید مغانلو

رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی

جمشید مغانلو

تحصیلات :

شماره تماس : 33016240

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

مهندس حسن جعفری

رئیس اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

مهندس حسن جعفری

تحصیلات : کارشناسی نرم افزار

شماره تماس : 33016220

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

میثم کتابی

سرپرست روابط عمومی

میثم کتابی

تحصیلات :

شماره تماس : 33016123

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

دکتر محمدسعید بهرامی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زنجان

دکتر محمدسعید بهرامی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 33016190

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان زنجان

جعفر محمودی

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود

جعفر محمودی

تحصیلات : کارشناسی دامپزشکی

شماره تماس : 02436722307

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود

مهندس عبداله بیگدلی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ابهر

مهندس عبداله بیگدلی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 35223342

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان ابهر

دکتر حسن یوسفی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان طارم

دکتر حسن یوسفی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 32824409

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان طارم

اسماعیل منصوری

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده

اسماعیل منصوری

تحصیلات :

شماره تماس : 34227859

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده

مصطفی نظری

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه

مصطفی نظری

تحصیلات :

شماره تماس : 35823265

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه

مهدی حیدری

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره

مهدی حیدری

تحصیلات :

شماره تماس : 35529091

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره

لینک کوتاه