فرم گزارش تخلف بهداشتی:

نام گزارش دهنده: *
شهرستان محل گزارش: *
شماره تلفن گزارش دهنده:
نام واحد صنفی مورد گزارش: *
شرح گزارش: *
آدرس واحد صفنی مورد گزارش: *
الصاق عکس و سند:
متن امنیتی را وارد کنید متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*