دکتر محمدباقر  حاج کاظمی

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان دکتر محمدباقر حاج کاظمی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33016170

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

دکتر مجید اسکندرپور

معاون سلامت دکتر مجید اسکندرپور

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33016225

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

مهندس محمد فاتح مرادی

معاون توسعه مدیریت و منابع مهندس محمد فاتح مرادی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت

شماره تماس : 33016140

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

دکتر علی اشرفی

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دکتر علی اشرفی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 33016243

آدرس :

دکتر سید منصور صمصامی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی دکتر سید منصور صمصامی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 33016242

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

دکتر امیر علی کلانتری

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور،آبزیان،زنبور عسل و کرم ابریشم دکتر امیر علی کلانتری

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 33016238

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

دکتر بابک کفش چی

رئیس اداره تشخیص و درمان دکتر بابک کفش چی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 33016150

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

دکتر علیرضا بهروزی

کارشناس مسئول قرنطینه و امنیت زیستی دکتر علیرضا بهروزی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 33016253

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

رسول  قربانی

ذیحساب و رئیس اداره امور مالی رسول قربانی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت مالی

شماره تماس : 33016223

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

جمشید مغانلو

رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی جمشید مغانلو

تحصیلات :

شماره تماس : 33016228

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

مهندس حامد محمدی وطن زاد

رئیس اداره برنامه و بودجه مهندس حامد محمدی وطن زاد

تحصیلات :

شماره تماس : 33016200

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

مهندس حسن جعفری

سرپرست اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری مهندس حسن جعفری

تحصیلات : کارشناسی نرم افزار

شماره تماس : 33016272

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

مهدی دوستی

کارشناس مسئول روابط عمومی مهدی دوستی

تحصیلات :

شماره تماس : 33016210

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

علی جوادی

ناظر عالی و مسئول پیگیری امورات دفتر نمایندگی ولی فقیه اداره کل دامپزشکی علی جوادی

تحصیلات :

شماره تماس : 33016160

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان زنجان

دکتر محمدسعید بهرامی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زنجان دکتر محمدسعید بهرامی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 33016231

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان زنجان

دکتر علی مردانی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود دکتر علی مردانی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 36722307

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود

دکتر حسن یوسفی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان طارم دکتر حسن یوسفی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 32824409

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان طارم

اسماعیل منصوری

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده اسماعیل منصوری

تحصیلات :

شماره تماس : 34227859

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده

مهدی حیدری

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره مهدی حیدری

تحصیلات :

شماره تماس : 35529091

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره

مصطفی نظری

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه مصطفی نظری

تحصیلات :

شماره تماس : 35823265

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه

دکتر مجید یارقلی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ابهر دکتر مجید یارقلی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 35223342

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان ابهر

ولی الله محمدی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ماهنشان ولی الله محمدی

تحصیلات :

شماره تماس : 36222437

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان ماهنشان