دکتر محمدباقر حاج کاظمی

مدیر کل اداره کل دامپزشکی استان زنجان

تماس تلفنی با دفتر:33770872

شماره فکس:33780493

ارتباط با مدیر کل از طریق پورتال

پست الکترونیکی:head.zanjan@ivo.ir


 

  زمان ملاقات عمومی مدیر کل اداره  دامپزشکی استان زنجان هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 09:00 تا 12:00 و پنج شنبه از ساعت 7:30 الی 13:30 می باشد.