مدیر کل

 

واحد حقوقی

 

روابط عمومی

 

ادارات شهرستان ها

اداره دامپزشکی شهرستان ابهر

اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود

اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده

اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره

اداره دامپزشکی شهرستان زنجان

اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه

اداره دامپزشکی شهرستان طارم

اداره دامپزشکی شهرستان ماهنشان

 

حراست

 

نمایندگی ولی فقیه

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

اداره فناوری اطلاعات و تبادل اداری

اداره امور مالی

اداره برنامه و بودجه

اداره امور عمومی رفاه و پشتیبانی

 

معاونت سلامت

اداره قرنطینه و امنیت زیستی دام

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور زنبور عسل و کرم ابریشم

اداره بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان

اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی